Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

Viimeksi päivitetty: 14.12.2022 

Tästä selosteesta 

Tahto Group Oy (“me” ja vastaavat ilmaisut) tarjoaa MyDigiMap-palvelua ja siihen liittyviä lisäpalveluja. Kun palveluidemme käyttäjä (”sinä” ja vastaavat ilmaisut) rekisteröityy ja käyttää palveluitamme, keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietojasi tässä selosteessa kuvatulla tavalla. Henkilötiedoilla tarkoitamme kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä myös ”rekisteröity”, liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen kuten nimen, henkilötunnuksen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella. 

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotot 

”MyDigiMap” – Tahto Group Oy (y-tunnus: 2525929-7) 
Rahakamarinportti 3 B  
00240 HELSINKI 

Jos sinulla on kysyttävää tähän selosteeseen liittyen, mukaan lukien koskien oikeuksiasi rekisteröitynä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseemme: support@mydigimap.com 

 1. Selosteen muutokset 

Saatamme päivittää tätä selostetta aika ajoin muuttuvien oikeudellisten, teknisten tai liiketoimintaamme liittyvien seikkojen johdosta. Kun päivitämme selostetta, pyrimme informoimaan sinua siitä muutosten merkittävyyden edellyttämällä tavalla. 

 1. Käsittelemämme henkilötiedot 

Voimme kerätä, käyttää, säilyttää ja siirtää tai muulla tavoin käsitellä seuraavanlaisia henkilötietojasi: 

 

Yhteystiedot 

Yhteystietosi, kuten nimi, sähköpostiosoite ja postiosoite. 

 

Käyttäjätilitiedot 

Käyttäjätiliisi liittyvät tiedot, kuten rekisteröitymisen yhteydessä annetut tiedot sekä erilaiset asetukset ja palveluvalinnat. 

 

Tekniset tiedot 

Palvelun käyttöön ja laitteistoosi liittyvät tekniset tiedot, jotka selaimesi tai laitteesi lähettää meille palvelujen käytön yhteydessä, kuten IP-osoite, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetus, käyttöjärjestelmä sekä laitteistoosi mahdollisesti liittyvät muut tunnisteet ja ominaisuudet. 

 

Käyttötiedot 

Tiedot siitä, kuinka käytät verkkosivujamme ja palvelujamme, kuten URL-osoitteet, joiden osoittamilla sivuilla käyt, sekä tiedot käyttösi tavoista ja ajankohdista, kuten päiväys ja tarkka ajankohta, toistuvuus, käytetyt ominaisuudet, käyttötottumukset sekä muut tiedot vuorovaikutuksestasi palvelujemme kanssa. 

 

Profilointitiedot 

Tiedot kiinnostuksen kohteistasi, mieltymyksistäsi ja muista käyttäjäprofiilisi muodostavista tiedoista, jotka meille annat tai jotka päättelemme palvelujemme käyttösi perusteella. 

 

Yhteydenpitotiedot 

Viestinvaihtosi asiakaspalvelumme kanssa ja muu yhteydenpito välillämme, mukaan lukien ilmoitukset, joita saatamme aika ajoin lähettää sinulle sähköpostitse tai palvelumme käyttöliittymän kautta. 

 

Markkinointitiedot 

Tiedot valinnoistasi ja asetuksista koskien meidän tai yhteistyökumppaniemme harjoittamaa markkinointia. 

 

 

Voimme myös kerätä, käyttää ja luovuttaa anonymisoituja koostetietoja mitä tahansa käyttötarkoitusta varten. Tällainen tieto, kuten demografiset ja tilastolliset tiedot, saattaa olla johdettu sinun ja muiden asiakkaidemme henkilötiedoista, mutta sitä ei voi enää yhdistää tai palauttaa tunnistettavissa oleviin henkilöihin, eikä sitä näin ollen pidetä enää henkilötietona. 

 1. Kuinka keräämme henkilötietoja 

Keräämme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla: 

 

 • Antamasi henkilötiedot: Tiedot, jotka annat tai toimitat meille esimerkiksi verkkosivujemme välityksellä taikka sähköpostitse tai puhelimessa. Saatat antaa tietoja esimerkiksi rekisteröitymisen ja käyttäjätilisi luonnin yhteydessä, ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluumme tai jakaessasi tietoja säätämällä palvelun asetuksia. 

 

 • Automatisoidut teknologiat: Voimme kerätä automaattisesti käyttö- ja teknisiä tietoja sekä tiettyjä käyttäjätilitietoja perustuen verkkosivujemme ja palvelujemme käyttöösi. Voimme myös käyttää käyttäjätili- ja käyttötietoja johtaaksemme niistä sinua koskevaa profilointitietoa.  

 

 • Kolmannet osapuolet ja julkiset tiedon lähteet: Voimme vastaanottaa sinua koskevia tietoja seuraavilta kolmansilta osapuolilta: 

 

 • Transaktio- ja teknisiä tietoja teknisten ja maksupalvelujen yhteistyökumppaneiltamme. 
 • Teknisiä tietoja verkkoanalytiikan ja -mainonnan palveluntarjoajiltamme 

 

Huomaathan, että silloin, kun meidän on kerättävä tiettyjä tietoja perustuen lakiin tai välillämme olevaan sopimukseen, etkä anna kyseisiä tietoja pyynnöstämme, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle pyytämiäsi palveluita. 

 1. Kuinka käsittelemme henkilötietoja 

Alla selostamme ne käyttötarkoitukset, joita varten voimme henkilötietojasi käsitellä, ja ne oikeusperusteet, joihin käsittelymme perustuu. Pääsääntöisesti käsittelymme perustuu seuraaviin oikeusperusteisiin: 
 

 1. Sopimus: Käsittelemme henkilötietojasi tällä perusteella, kun käsittely on tarpeen välillämme olevan sopimuksen, erityisesti palveluehtojemme täytäntöön panemiseksi. 
 1. Oikeutetut edut: Käsittelemme henkilötietojasi tällä perusteella, mikäli käsittely ei perustu muuhun tässä kohdassa mainittuun perusteeseen ja on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut. 
 1. Lakisääteinen velvoite: Käsittelemme henkilötietojasi tällä perusteella, kun käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi. 
 1. Suostumus: Erikseen hankittavaa suostumustasi tarvitaan evästeiden asettamiseksi laitteellesi mm. verkkoanalytiikan keräämiseksi tai verkkomainonnan kohdentamiseksi. Verkkosivumme tarjoaa erillisen ominaisuuden, jolla voit hallita suostumuksiasi sivustolla. Huomaathan kuitenkin, että evästeet, jotka ovat välttämättömiä sivuston toiminnan tai muun haluamasi palvelun toteuttamiseksi, eivät edellytä suostumusta. 

 

Saatamme perustaa henkilötietojesi käsittelyn useampaan kuin yhteen tai useampaan vaihtoehtoiseen oikeusperusteeseen riippuen tilannekohtaisista tekijöistä, käsiteltävistä tiedoista ja siitä tarkoituksesta, jota varten tietojasi käsittelemme. Mikäli haluat yksityiskohtaisia tietoja niistä oikeusperusteista, joihin perustamme käsittelymme tietyissä olosuhteissa ja/tai tiettyjen tietojen osalta, voit ottaa meihin yhteyttä yllä mainitulla tavalla. 

 

Käsittelytarkoitus 

Tietoryhmä 

Oikeusperuste 

Palvelujemme tarjoaminen, mukaan lukien MyDigiMap- ja liitännäiset palvelut sekä asiakaspalvelu 

Yhteystiedot, käyttäjätilitiedot, tekniset tiedot, käyttötiedot, profilointitiedot, yhteydenpitotiedot 

 

 

 1. Sopimus 
 1. Oikeutetut etumme (palvelujen tarjoaminen, liiketoiminnan harjoittaminen) 

Verkkosivujemme ja palvelujemme analysointi ja käytettävyyden parantaminen (mukaan lukien esim. ylläpito, vianmääritys ja ongelmien ratkaisu, lokitus, testaus, analytiikka) sekä tietoturvasta huolehtiminen 

 

Käyttäjätilitiedot, tekniset tiedot, käyttötiedot, yhteydenpitotiedot 

 1. Oikeutetut etumme (palvelujemme kehittäminen, tietoturvasta huolehtiminen) 

Asiakassuhteemme ylläpito, yhteydenpito sinuun sekä siihen liittyvien tietojen säilyttäminen 

Yhteystiedot, käyttäjätilitiedot, profilointitiedot, yhteydenpitotiedot, markkinointitiedot 

 

 1. Oikeutetut edut (asiakassuhteen ylläpito) 

 

Markkinointi ja promootio, mukaan lukien relevanttien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja markkinointi sinulle, relevanttien sisältöjen ja markkinoinnin kohdistaminen ja esittäminen, markkinoinnin ja mainonnan tehokkuuden mittaaminen 

 

Yhteystiedot, käyttäjätilitiedot, profilointitiedot, markkinointitiedot 

 1. Oikeutetut edut (palveluidemme markkinointi) 
 1. Suostumus (kun laki sitä edellyttää) 

 

Liiketoimintamme yleinen johtaminen ja hallinnointi (esim. saatavien perintä sekä kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät velvoitteet) 

 

Yhteystiedot, käyttäjätilitiedot, yhteydenpitotiedot 

 

 1. Oikeutetut edut (liiketoiminnan harjoittaminen) 
 1. Lakisääteiset velvollisuudet 

 

Yllä mainitun lisäksi voimme tarvittaessa käsitellä henkilötietojasi oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen, toteennäyttämiseen ja puolustamiseen. Tällainen käsittely perustuu meidän tai muun tahon oikeutettuihin etuihin, erityisesti meidän, sinun tai kolmansien (esim. palveluidemme muiden käyttäjien) oikeuksien turvaamiseen. Voimme tarvittaessa käsitellä henkilötietojasi myös riskienhallinnan tarkoituksiin ja ammatillisen neuvonannon hankkimiseksi. Tältä osin sovellettava oikeusperuste on oikeutettu etumme suojata liiketoimintaamme erilaisilta riskeiltä. 

 1. Tietojen luovuttaminen ja kansainväliset siirrot  

Sikäli ja vain siinä määrin kuin se on tarpeellista edellä esitettyjen käsittelytarkoitusten täyttämiseksi, henkilötietojasi voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajille ja vastaanottajaryhmille: 

 

 • MyDigiMap- ja liitännäisten palveluiden yhteistyökumppaneillemme, jotka avustavat meitä palveluidemme tuottamisessa. 
 • Palveluntarjoajillemme kirjanpito-, taloushallinto-, ICT-, oikeudellisten ja muiden vastaavien tavanomaisten palveluiden tarjoamiseksi meille. 
 • Ostajille ja mahdollisille ostajille (ja vastaaville tahoille sekä näiden edustajille ja neuvonantajille) koskien mitä tahansa meitä koskevaa (mahdollista) liiketoiminnan ostoa, osakekauppaa, sulautumista tai vastaavaa yritysjärjestelyä, edellyttäen, että tietoja käytetään tämän selosteen mukaisesti ja ainoastaan siinä määrin kuin se on tällaiseen järjestelyyn liittyen tarpeellista. 
 • Toimivaltaisille tuomioistuimille ja viranomaisille sekä kolmansille osapuolille lain mukaisesti ja silloin, kun henkilötietojesi luovuttaminen on harkintamme mukaan välttämätöntä sinun tai muiden elintärkeiden etujen puolustamiseksi taikka lain noudattamiseksi taikka oikeuksiemme suojaamiseksi, puolustamiseksi tai turvaamiseksi, mukaan lukien kun sovellamme tai panemme täytäntöön palveluidemme ehtoja tai muita sopimuksia välillämme, taikka tutkiaksemme ja torjuaksemme palveluidemme mahdollista väärinkäyttöä taikka turvataksemme meidän, käyttäjiemme tai kolmansien oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta. Tähän kuuluu myös mahdollinen tietojen vaihtaminen muiden organisaatioiden kanssa petosten ja muun rikollisen toiminnan torjumiseksi. 
 • Muille henkilöille – kuitenkin vain suostumuksellasi, ellei laista muuta johdu. 

 

Säilytämme henkilötietojasi turvallisissa kohteissa ja palvelimilla pääasiassa Euroopan talousalueella. Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tapauksissa, joissa Euroopan komissio on katsonut, että kyseinen maa turvaa tietosuojan riittävän tason, tai joissa olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset suojatoimet ja takeet sille, että henkilötietosi suojataan voimassa olevan lainsäädännön  mukaisesti, kuten soveltamalla kansainvälisiin tiedonsiirtoihin Euroopan komission mallisopimuslausekkeita ja mahdollisia tilannekohtaisesti tarpeellisia täydentäviä suojatoimia. Yksittäisissä tapauksissa kansainvälinen tiedonsiirto voi perustua myös erilliseen nimenomaiseen suostumukseesi taikka välisemme sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi taikka muuhun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen siirtoperusteeseen. Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja kulloinkin soveltamistamme siirtoperusteista ja suojatoimista. 

 1. Tietojen säilyttäminen 

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan ja siltä osin kuin meillä on asianmukainen liiketoiminnallinen syy säilyttää niitä edellä mainittuja tarkoituksia varten. 

 

Asianmukaisen säilytysajan määrittämiseksi harkitsemme ja punnitsemme käsittelemämme henkilötiedon laajuutta, luonnetta ja arkaluontoisuutta, tietojen luvattoman käytön tai paljastumisen aiheuttamaa mahdollista haitan tai vahingon riskiä, tietojen käsittelytarkoituksia sekä soveltuvia oikeudellisia vaatimuksia. Arvioimme myös säännöllisesti säilyttämiämme henkilötietoja, ja siltä osin kuin katsomme säilyttämisen tarpeettomaksi, joko poistamme tai anonymisoimme kyseisen henkilötiedon taikka jos tämä ei ole mahdollista – esimerkiksi siltä osin kuin tietoja säilytetään varmuuskopioissa – säilytämme tiedon turvallisesti ja estämme sen enemmän käsittelyn, kunnes tietojen poistaminen on mahdollista. 

 

Säilytämme yksittäiseen asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja pääsääntöisesti ainoastaan asiakassuhteen keston ajan ja kohtuullisen ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen, jotta voimme esimerkiksi vastata asiakkaan kyselyihin, ratkaista asiakassuhteeseen liittyviä avoimia kysymyksiä tai varautua asiakassuhteeseen liittyviin mahdollisiin oikeudellisiin kysymyksiin. Tämä säilytysaika on yleensä kolme (3) vuotta asiakassuhteen päättymisestä, ellei tänä aikana ilmene syytä jatkaa tiettyjen tietojen säilyttämistä esimerkiksi avoinna olevan vaateen ratkaisemiseksi.  

 

Joitain tietoja säilytämme kuitenkin edellä mainittua ajanjaksoa kauemmin sikäli kuin katsomme, että säilytys on tarpeen voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamiseksi taikka voidaksemme turvata omia, asiakkaidemme tai yhteistyökumppaniemme oikeuksia. Tiettyjä tietoja esimerkiksi kirjanpidon ja verotuksen alan säilytysvelvoitteisiin liittyen on säilytettävä yleensä kuuden (6) vuoden ajan relevantin tilikauden päättymisestä. Mikäli tarvitset yksityiskohtaisia tietoja säilytysajoista määrätyissä olosuhteissa ja/tai määrättyjen henkilötietojen osalta, voit ottaa meihin yhteyttä yllä mainitulla tavalla. 

 1. Turvallisuus 

Toteutamme henkilötietojesi suojaamisessa riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joihin kuuluvat, siten kuin tarkoituksenmukaista, muun muassa henkilötietojen salaus, menettelyt, joilla varmistetaan kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus sekä kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa, sekä menettelyt, joilla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi. Asianmukaisen turvallisuustason arvioimisessa kiinnitämme huomiota erityisesti käsittelyn sisältämiin riskeihin, erityisesti siirrettyjen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvattoman luovuttamisen tai henkilötietoihin pääsyn vuoksi.  

 

Pyrimme varmistamaan myös, että jokainen alaisuudessamme tai lukuumme toimiva henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, käsittelee niitä ainoastaan ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme, että ainoastaan niillä työtekijöillä ja lukuumme toimivien palveluntarjoajien työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän tehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. 

 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Jollei alla muuta ilmoiteta, voit vedota alla mainittuihin oikeuksiisi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme edellä mainitulla tavalla. 

 

Tietojen tarkastaminen, oikaisu ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Tarkastusoikeuden käyttö edellyttää lähtökohtaisesti henkilöllisyytesi todentamista. Tarkastusoikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa esimerkiksi lainsäädännön, muiden tahojen yksityisyyden, liikesalaisuuksien tai immateriaalioikeuksien suojan perusteella. Oikaisemme, täydennämme tai poistamme henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstäsi. 

 

Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada haltuusi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sellaiset antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella. 

 

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Voit kieltää tietojesi käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla markkinointisähköpostiviestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.  

 

Vastustamis- ja rajoittamisoikeudet: Voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella sellaista henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tällaisessa tilanteessa käsittelyä voidaan vaatimuksestasi rajoittaa siksi ajaksi, kun arvioimme esittämiäsi perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös muun muassa silloin, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen oikeellisuuden. 

 

Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai joissain tapauksissa muilla erikseen tarjotuilla tavoilla. Huomaathan, että vain osa henkilötietojesi käsittelystä perustuu suostumukseesi. 

 

Kanteluoikeus: Mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, eikä asiaan saada sinua tyydyttävää ratkaisua vuoropuhelussa meidän kanssamme, voit saattaa asian toimivaltaisen viranomaisen (www.tietosuoja.fi) käsiteltäväksi. 

© Kaikki oikeudet pidätetään MyDIgiMap 2022